Saturday, 14 May 2022

นักแสดงที่มากไปด้วยความสามารถทางด้านการแสดง ที่สำคัญ สวยที่สุดในแผ่นดินสยาม " พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ " ได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ ให้เป็น แบรนด์แอมบาสเดอร์ พรีเซ็นเตอร์ สาหร่าย " เถ้าแก่น้อย " ถ่ายทำโดย #SkyExits กำกับการแสดงโดย " อ่ำ ผู้กำกับคนซื่อ " #AumSkyExits

นักแสดงที่มากไปด้วยความสามารถทางด้านการแสดง

ที่สำคัญ สวยที่สุดในแผ่นดินสยาม " พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ " 

ได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ ให้เป็น แบรนด์แอมบาสเดอร์

พรีเซ็นเตอร์ สาหร่าย " เถ้าแก่น้อย "

ถ่ายทำโดย #SkyExits

กำกับการแสดงโดย " อ่ำ ผู้กำกับคนซื่อ " #AumSkyExits

Production House : Sky Exits

Film Director : Aum Sky Exits


No comments: